วิธีบวงสรวงเทพเจ้าแชกง ที่วัดแชกงหมิว ฮ่องกง

หลังจากคราวที่แล้ว Ipicktravel แนะนำวัดแชกงหมิว ปลายทางแห่งการแก้ชงให้รู้จัก วันนี้เราจะแนะนำวิธีการไหว้เทพเจ้าแชกงที่่ถูกต้องกันค่ะ

วิธีการไหว้เทพเจ้าแชกง เริ่มแรกสามารถหาซื้อชุดไหว้ได้ที่ทางเข้าหน้าวัด โดยชุดไหว้จะมีหลายราคาให้เลือก โดยชุดไหว้ที่เจ้าหน้าที่แนะนำนั้นจะอยู่ที่ 58$ และ 68$ โดยต่างกันที่ชุด 68$ จะมีธูปมังกรแดง (เจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยได้) นอกจากนี้ยังมีน้ำมันสำหรับเติมตะเกียงราคาอยู่ที่ 2 ขวด 40$ ข้างๆโต๊ะที่จำหน่ายชุดไหว้จะมีวิธีการไหว้ รวมถึงบทสวดเคารพเทพเจ้าแชกงเป็นภาษาไทยบอกอยู่

 

DSC08331

จำหน่ายของไหว้เทพเจ้าแชกุง

 

DSC08333

DSC08334

วิธีการไหว้ และคาถา มีภาษาไทยบอกไว้

DSC08335
ชุดไหว้ในการไหว้เทพเจ้าแชกงนั้นจะประกอบด้วย ธูปมังกรแดง 3 ดอก กระดาษไหว้เจ้า 1 ชุด ธูปดอกเล็ก 1 กำ
DSC08330

ชุดเครื่องไหว้เทพเจ้าแชกง

เนื่องจากแม่ทัพแชกงนั้นไม่ได้เป็นพระ แต่เป็นเทพนักรบ ดังนั้นเวลาบวงสรวงต้องทำ 2 ส่วน คือ ไหว้ฟ้าดินก่อน ซึ่งจะต้องทำก่อนเข้าวิหาร หลังจากนั้นถึงจะทำการบวงสรวงแม่ทัพแชกง รวมถึงหมุนกังหันสีทองด้านใน

วิธีบวงสรวงเทพเจ้าแชกง: การไหว้เทวดาฟ้าดิน

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (ทำกลางแจ้งด้านนอกวิหาร)

1. เมื่อซื้อชุดไหว้มาแล้ว ให้ส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปจุดให้ ระหว่างนี้ให้เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดลงในกระดาษไหว้เจ้า

2. เมื่อได้ธูปคืนมาแล้ว บางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่นำสวดคาถาถ้ามาเป็นหมู่คณะ เมื่อสวดคาถาจบ เจ้าหน้าที่จะให้ปักธูป การปักธูปต้องเริ่มจากการไหว้ฟ้าดินก่อน เริ่มจากการยืนหันหลังให้วิหาร (ยืนให้พ้นจากเงาของหลังคาที่คลุมกระถางธูป) พนมมือโดยถือธูปทุกดอกที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เอาไว้ทั้งหมด มองไปด้านหน้าของประตูวัด กล่าวชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของตนเอง ตามด้วยจุดประสงค์ที่มาทำบุญที่วัด เช่น เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย หรือ เพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อกล่าวจบ ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงหันกลับมาทางวิหาร

3. เมื่อหันหน้ากลับมาทางวิหาร ไหว้อีก 3 ครั้ง กล่าวคำอธิษฐาน เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว จึงเดินเข้าไปยังกระถางธูปเพื่อปักธูป

4. ที่แท่นทำพิธีหน้าศาลเจ้า จะมีกระถางธูปเรียงอยู่ 3 กระถาง ให้ปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอกที่กระถางกลาง

5. ให้หันหน้าหาวิหาร ไหว้ 3 ครั้งพร้อมบอกชื่อ นามสกุลอีกครั้ง แล้วตามด้วยปักธูปดอกเล็กกระถางละ3 ดอก ทั้ง 3 ถรกระถาง โดยเริ่มจากกระถางกลางก่อน แล้วตามด้วยซ้าย และ ขวา

6. ธูปที่เหลือ แยกไว้ 3 ดอก เพื่อบวงสรวงเทพเจ้าแชกงในวิหาร ธูปที่เหลือให้ปักกระถางกลางแจ้งให้หมด ถือเป็นการเสร็จพิธีในส่วนการกราบไหว้ฟ้าดิน จากนั้นให้ถือธูป 3 ดอก เดินพนมมือเข้าไปในวิหาร

 

DSC08301

ไหว้เทวดาฟ้าดิน

วิธีบวงสรวงเทพเจ้าแชกง: วิธีสักการะแม่ทัพแชกง

วิธีสักการะแม่ทัพแชกง (ภายในศาลเจ้า)
หลังจากทำการไหว้ฟ้าดินภายนอกวิหารเสร็จแล้ว ให้พนมมือพร้อมธูป 3 ดอกเข้ามาในวิหาร
1. เมื่อเดินเข้ามาในอารามจะเห็นรูปปั้นแม่ทัพแชกงอยู่กลางศาลเจ้า ด้านข้างมีอาวุธโบราณประดับไว้ทั้งซ้ายและขวา ให้คุกเข่าที่หน้ารูปปั้น พนมมือพร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า เครื่องราง รูปเคารพ หรือกังหันนำโชคที่ต้องการนำกลับไปบูชาที่บ้าน พร้อมตั้งจิตให้แน่วแน่

2. ไหว้ 3 ครั้ง เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของท่านเทพเจ้าแชกง สบตากับตาท่าน ตั้งใจอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการ ไหว้ 3 ครั้ง แล้วปักธูป พร้อมกล่าวคำอธิษฐานหน้ากระถางธูป

    อิทัง เอตัง เซกง เทวะตาโย อะนะวะกาโสยัง อะรู เปกะเมนะ เซกงเทวะ ชิตตะวา โวโรเปทะ อะนุเปกะเมนะ เซกง

เทวะตาโย ปรินิพพายันติ เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตุมหากัง จงบังเกิดแก่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า

ด้วยบารมี ของมหาเทพ เซกง ผู้เป็นใหญ่ ขอพระองค์ช่วยโปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้า ชนะอุปสรรคและปัญหา สิ่งที่ไม่ดี ทั้งหลายทั้งปวง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ขอบารมีพระองค์ท่าน ให้ข้าพเจ้า เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ด้วยทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า และขอพรให้ข้าพเจ้า และครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดการสิ่งใดให้เกิดแต่ความ สำเร็จ สมหวัง ดังที่ข้าพเจ้าได้ปรารถนา และอธิษฐานทุกประการเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ  

DSC08316

สักการะแม่ทัพแชกง

3. สำหรับท่านที่เช่าบูชาเครื่องรางที่จำหน่ายอยู่ภายในวัด หรือท่านที่นำเครื่งอรางที่มีอยู่แล้วติดตัวไป หลังจากปักธูปแล้วท่านสามารถนำเครื่องรางมาปลุกเสกได้ที่จุดนี้ ซึ่งที่ด้านข้างกระถางธูปจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำพิธีปลุกเสกให้ หรือท่านสามารถบริจาคใส่ตู้แล้วเขียนชื่อ นามสกุลของท่านลงในสมุดตรงข้างกระถางธูป เจ้าหน้าที่จะให้ซองสีแดงเล็กๆเพื่อให้ท่านใส่ผงธูปกลับบ้านไปบูชาได้

4. ด้านข้างของกังหันลมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีกลองวางอยู่ด้านละ 1 ใบ หลังจากที่บวงสรวงแม่ทัพแชกงเสร็จแล้ว หากไม่ต้องการหมุนกังหันแชกงหมิว ก่อนจะออกจากวิหารให้ท่านตีกลองเต็มแรง 3ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้เทพทั่วทุกชั้นฟ้ารับรู้ในสิ่งที่ท่านอธิษฐาน แล้วจึงออกจากวิหารเป็นอันเสร็จพิธีการบวงสรวงแม่ทัพแชกง

ที่มา: หนังสือกังหันแชกงหมิว สุดยอดเครื่องรางเรียกโชคแห่งเกาะฮ่องกง by ส.ศิวโรจน์, 2548,  สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ

IPicktravel

Author: IPicktravel

Share This Post On