10 สุดยอดน้ำพุที่พิลึกกึกกือที่สุดในโลก

 1. The Fountain of Neptune, Italy

a98398_fountain_3-breasts

 

 

2.  The fountain stands in front of Swarovski, Austria

a98398_fountain_6-swaroski

 

3.  Jeanneke Pis, Brussels

a98398_fountain_7-pis

 

 

4.  The Big Giving, London’s South Bank

a98398_fountain_2-puke

 

 

5.  Crown Fountain, Chicago’s Millennium Park

a98398_fountain_5-crown

 

 

6.  The wrecked piano, Atlanta

a98398_fountain_1-piano

 

 

7.  The Canberra Times Fountain, Australia

a98398_fountain_10-pyramid

 

 

8.  Banpo Bridge, South Korea

a98398_fountain_8-bridge

 

 

9.  The mesmerizing water fountain, Sunderland

a98398_fountain_9-charybids

 

 

10.  Magic Tap fountain, Spain

a98398_fountain_4

 

 

ที่มา: http://www.oddee.com/item_98398.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPicktravel

Author: IPicktravel

Share This Post On