ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

สิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวอย่างแรกที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราออกนอกประเทศไทยได้ ก็คือ หนังสือเดินทาง ค่ะ หนังสือเดินทางที่เราจะใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางก่อนการออกเดินทางนะคะ

สำหรับท่านที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วเลือกไปทำหนังสือเดินทางได้ตามสถานที่ใกล้บ้าน ตามนี้ค่ะ > สถานที่ทำหนังสือเดินทาง

 

Ipicktravel ขอสรุปขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางตามนี้ค่ะ

e-passport1(1)

 

e-passport2

e-passport3

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

ที่มา:  www.consular.go.th

 

IPicktravel

Author: IPicktravel

Share This Post On