หนังสือเดินทางเล่มด่วน!!!
Apr08

หนังสือเดินทางเล่มด่วน!!!

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางแบบเร่งด่วนค่ะ เพราะตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป กรมการกงสุลจะให้บริการหนังสือเดินทาง ดังนี้ 1. บริการปกติ           1.1 สํานกงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์  สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ (สํานักงานฯ ศูนย์ราชการฯ ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางทูตและราชการ)                    – รับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน 2 วันทําการนับถัดจากวันยื่นคำร้อง                    – รับเล่มทางไปรษณีย์ PSP ภายใน 2 วันทําการนับถัดจากวันยื่นคำร้อง (เฉพาะที่กรมการกงสุล) ค่าธรรมเนียม 60 บาท                    – รับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 5-7 วันทําการนับถัดจากวันที่ยื่นคําร้อง ค่าธรรมเนียม 40 บาท           1.2 สํานักงานที่ให้บริการ : สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง                   – รับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 5-7 วันทําการนับถัดจากวันที่ยื่นคําร้อง ค่าธรรมเนียม 40 บาท           1.3 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 1,000 บาท   2. บริการหนังสือเดินทางรับเล่มด่วนในวันทำการถัดไป           2.1 ยื่นคําร้องและชําระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. รับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไป           2.2 ยื่นคําร้องและชําระเงินเสร็จสิ้นหลังเวลา 12.00 น. รับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. ของวันทําการถัดไป           2.3 สํานกงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล สํานักงานหนังสือเดินทางฯ  บางนา-ศรีนครินทร์  สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง           2.4 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 2,000 บาท   3. บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน           3.1 ยื่นคําร้องและชําระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น.           3.2 ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.           3.3 สํานกงานที่ให้บริการ : เฉพาะที่กรมการกงสุล           3.4 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 3,000 บาท   หมายเหตุ : การให้บริการเล่มด่วนตามข้อ 2 และ 3 ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม และไม่มีบริการ ดังกล่าวสําหรับสํานักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่่ ที่มา : www.consular.go.th...

Read More
16 สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น
Mar25

16 สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น

   1.  ในญี่ปุ่นเทศกาลนี้(Spring) ไม่ควรพกผ้าพันคอขนเฟอร์หรือถุงมือไป เพราะที่นั่นอากาศไม่ได้หนาวมาก ถ้าใส่ไปก็จะคล้ายคนต่างชาติ ใส่เสื้อหนาวมาเล่นสงกรานต์บ้านเรา  2.  เตรียมกล้ามเนื้อขาให้พร้อม เพราะในญี่ปุ่นจะต้องเดินเยอะมาก ควรเตรียมร่างกายให้ฟิต หรือเตรียมยานวดไปเผื่อด้วย    3.  รองเท้ากีฬา เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ควรติดกระเป๋าไป เนื่องจากต้องเดินเยอะ จึงควรเลือกรองเท้าที่มีส้นหนา รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ขนาดรองเท้าควรให้มีขนาดพอดีกับเท้า เพราะจำทำให้เดินสบายและคล่องตัวขึ้น  4.  กระเป๋าใส่ของจิปาถะ ควรเป็นกระเป๋าเป้ที่มีช่องบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะจะช่วยกระจายน้ำหนักไปที่ไหล่ทั้งสองข้างอย่างเท่าเทียมกัน ป้องกันสุขภาพไหล่ที่จตามมาทีหลังได้  5.  แค่มีหนังสือเดินทางเล่มเดียวก็สามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจตลอด 15 วัน เพราะการทำวีซ่าไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้น  6.  สกุลเงินของญี่ปุ่น คือ “เยน” ซึ่งขณะนี้ 100 เยน (JPY) อยู่ประมาณ 27.6 บาท ก่อนจะแลกเงิน ควรเช็คอัตราแลกเปลี่ยนก่อนเพื่อจะได้มีเงินชอปปิ้งเพิ่มขึ้น  7.  เต้าเสียบส่วนใหญ่จะใช้ชนิดสองขาแบบแบนเท่านั้น ซึ่งส่วนมากสายชาร์จแบตโทรศัพท์หรือกล้องถ่ายรูปสามารถเสียบใช้ได้เลย ดูตัวอย่างปลั๊กไฟ  8.  ถ้าเจอสัญลักษณ์ V Information Center นั่นคือศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น  เครื่องหมายนี้จะอยู่ตามสถานีในเมืองต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งหลาย  9.  เดินเหนื่อยแล้วหิวน้ำมา สามารถดื่มน้ำจากก๊อก หรือน้ำประปาได้เลน เพราะเป็นน้ำสะอาด  10. ควรพกกระดาษทิชชูติดตัวไว้ เพราะร้านอาหารในญี่ปุ่นจะบริการแต่ “โอชิโบริ” หรือผ้าร้อนเช็ดมือ  11. เวลาของที่นั่น เดินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเข็มนาฬิกา เพื่อไม่ให้พลาดนัดสำคัญ  12. คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเด็กและคนชรามาก เพราะมีสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกทุกอย่าง เราไปแล้วอย่าลืมให้เกียรติพวกเขาด้วย  13. การเคารพกติกา การรอคิว หรือการเดินขึ้นบันไดเลื่อนควรยืนชิดซ้ายหรือขวาตามแต่ละท้องที่ เป็นระเบียบที่คนญี่ปุ่นปฎิบัติเคร่งครัดมาก  14. การทิ้งขยะ ควรทิ้งให้ถูกต้อง เพราะญี่ปุ่นแบ่งถังขยะออกเป็นเผาได้ เผาไม่ได้ ขวด และกระป๋อง ซึ่งก่อนทิ้งเหลือบดูสัญลักษณ์บนถังขยะกันซักนิด  15. เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เบอร์โทรศัพท์ที่ควรรู้ คือ เบอร์ตำรวจ 110 เบอร์รถดับเพลิง 119 และ Japan help line ที่สามารถติดต่อเป็นภาษาอังกฤษได้และให้บริการ 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 0120 461 997  16. อะริกาโตะโกไซมัส คือคำพูดขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้าบ้าน ที่มา: Menu of Journey , Spring issue 2015 (Siam OrchardGroup...

Read More
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
Jan25

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

วีซ่า (Visa) คืออะไร เอาให้เข้าใจง่ายๆ วีซ่าก็คือการขออนุญาตที่จะเข้าไประเทศนั้นๆ ดังนั้นก่อนการเดินทางเราควรจะตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นรึป่าว ข้อมูลล่าสุดในปี 2557 หนังสือเดินทางไทยสามารถเข้าได้ถึง 27 ประเทศ โดยไม่ต้องของวีซ่า ซึ่งระยะเวลาการพำนักจะแตกต่างกันไปตามแต่ละข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ซึ่งแบ่งแยกได้ตามนี้ค่ะ ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน           ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 15 วัน   ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน                                        ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน                           ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 180 วัน           ยังมีวีซ่าอีกประเภท ที่เรียกว่า Visa on Arrival ซึ่งคือ วีซ่าที่ไม่ต้องขอล่วงหน้า สามารถไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย โดยบางประเทศอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อย ซึ่งมีอยู่ 4 ประเทศ ตามนี้เลยค่ะ ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไป และไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้               ไต้หวัน (Taiwan) ข้อยกเว้นพิเศษสำหรับวีซ่าไปไต้หวันที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ หากมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของประเทศดังต่อไปนี้ จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ ที่มา: www.consular.go.th ข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2557...

Read More
ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง
Jan12

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

สิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวอย่างแรกที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราออกนอกประเทศไทยได้ ก็คือ หนังสือเดินทาง ค่ะ หนังสือเดินทางที่เราจะใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางก่อนการออกเดินทางนะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วเลือกไปทำหนังสือเดินทางได้ตามสถานที่ใกล้บ้าน ตามนี้ค่ะ > สถานที่ทำหนังสือเดินทาง   Ipicktravel ขอสรุปขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางตามนี้ค่ะ   ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ ที่มา:  www.consular.go.th...

Read More
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
Jan12

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

ต้องการทำหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องไปทำที่ไหนที่ใกล้บ้านดี? Ipicktravel หาคำตอบมาให้ค่ะ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น) ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49001-49012 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์ ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี โทรศัพท์ 02 136 3800-1 โทรสาร 02 136 3803 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2433-0280-87 โทรสาร 0-2433-2554 มือถือ 093-010-5247 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น) ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2245-9439 0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี  ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-433646 E-mail : passport_ubon@hotmail.com http://www.facebook.com/ubonpassport สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา  ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437   สำหรับสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั่งแต่เวลา 8.00 – 15.30 และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานในกรุงเทพฯ จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ (ท่านที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขหนังสือเดินทางจะได้รับหนังสือเดินทางภายในวันเดียวกัน)   ที่มา:...

Read More
เบอร์โทร ที่ควรจำ
Jan10

เบอร์โทร ที่ควรจำ

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191 เราคงเคยได้ยินกันประจำ แต่เคยสงสัยมั๊ยคะว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเราต้องแจ้งเบอร์อะไร วันนี้ ipicktravel ขอนำเสนอเบอร์โทรฉุกเฉินเมื่อเวลาอยู่ต่างประเทศค่ะ ญี่ปุ่น ใช้หมายเลข 110 สหภาพยุโรป (EU)  เช่น เดนมาร์ก, อิตาลี, สวีเดน, เยอรมัน ใช้หมายเลข 112 สหรัฐอเมริการ ใช้หมายเลข 911 ออสเตรเลีย ใช้หมายเลข 000      ...

Read More